Jaunatnes Sociāldemokrātiskā Savienība (JSS) ir neatkarīga jaunatnes organizācija, kas apvieno jauniešus no visas Latvijas ar kopīgiem mērķiem un interesēm. JSS biedri ir aktīvi, dzīves priecīgi un apņēmīgi jauni cilvēki, kas atzinuši, ka sociāldemokrātiskās idejas ir tās, kas dzīvi Latvijas cilvēkiem darītu labāku. 

Sociāldemokrāti visā pasaulē par galvenajām savā darbībā atzīst trīs vērtības: brīvību (jau sākot no dzimšanas visā dzīves garumā),  vienlīdzību (vienādas iespējas visiem t.sk. izglītību, veselību utt.) un solidaritāti (apvienošanos, kopīgu rīcību mērķu sasniegšanai).

Sociāldemokrāti sadarbojas ar arodbiedrībām, vides un miera organizācijām. Tie aizstāv darba ņēmēju, kā arī mazo un vidējo uzņēmēju intereses un uzskata, ka valstij jāpalīdz tiem, kam klājas grūtāk, lai tie vēlāk nestu lielāku labumu valstij un visiem tās iedzīvotājiem.